Донације физичких лица, Покрету обнове Краљевине Србије

Уплате прилога у 2019-ој  години

 1. Марија Гужвица, Ветерник, 10.01.22019. – 115.000 динара
 2. Богољуб Пантелић, Ченеј, 14.01.2019. – 51.000 динара
 3. Горан Ћесаров, Руменка,14.01.2019. – 42.000 динара
 4. Милан Момић, Руменка, 25.01.2019. – 72.000 динара
 5. Владимир Бежанов, Нови Сад, 29.01.2019. – 82.000 динара
 6. Владимир Шпоња, Руменка, 05.02.2019. – 76.000 динара
 7. Светлана Грујић, Каћ, 07.02.2019. – 95.000 динара
 8. Срђан Шкрипац, Нови Сад, 18.02.2019. – 63.000 динара
 9. Александар Јовановић, Нови Сад, 26.02.2019. – 69.000 динара
 10. Ивана Динмић, Ветерник, 14.03.2019. – 71.000 динара
 11. Михајло Стевановић, Нови Сад, 26.03.2019. – 71.000 динара
 12. Бојан Живанић, Нови Сад, 27.03.2019 – 54.000 динара
 13. Немања Тепић, Руменка, 12.04.2019. – 61.000 динара
 14. Новак Максимовић, Будисава, 18.04.2019. – 73.000 динара
 15. Иван Јанковић, Нови Сад,25.04.019. – 69.000 динара
 16. Данијела Ђорђевић, Ветерник, 10.05.2019 – 25.000 динара
 17. Нада Поповић, Нови Сад,15.05.2019. – 56.000 динара