Драги пријатељи, рад Покрета обнове Краљевине Србије можете подржати својим прилозима.

Према Закону о финансирању политичких активности прилог је новчани износ који физичко или правно лице добровољно даје политичком субјекту, поклон, као и услуге пружене без накнаде или под условима који одступају од тржишних.

Прилог су и кредити, зајмови и друге услуге банака и других финансијских организација у Републици Србији дати под условима који одступају од тржишних, као и отпис дугова.

Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно физичко лице може дати политичким субјектима за редован рад, износи највише 20 просечних месечних зарада, односно до 1.200.000,00 динара.

Максимална вредност давања на годишњем нивоу, које једно правно лице може дати политичким субјектима за редован рад, износи највише 200 просечних месечних зарада, односно до 12.000.000,00 динара.

Давање чија је вредност на годишњем нивоу већа од једне просечне месечне зараде јавно се објављује.

Бројеви рачуна на које можете уплатити прилог и тако помоћи рад Покрета обнове Краљевине Србије:

Динарски рачун, Banca Intesa: 160-487127-97

Девизни рачун, Banca Intesa: 00-540-0002398.4