Покрет обнове Краљевине Србије (ПОКС) неће подржати предлог измена закона о правосуђу, јер сматра да они неће допринети независности судства.

„Садашња законска решења су лоша, јер не предвиђају да судови имају самостални буџет и да тиме буду заиста независни од извршне и
законодавне власти, односно од оних који предлажу и доносе Закон о буџету. Због тога и постоји утицај политике на судове и судије. Неопходно је да се законом пропише да се средства за функционисање и Савета и судова усвајају на предлог Савета и да он самостално располаже са њима“ – изјавио је потпредседник Скупштине Србије и председник ПОКС, Војислав Михаиловић.

„Прекршајне судове и прекршајне апелационе судове треба изузети из судова посебне надлежности и спојити са основним и вишим судовима где би се формирала посебна одељења за прекршаје, као што постоје грађанска и кривична одељења судова. Тиме би се оствариле уштеде у буџету, с обзиром да би се тиме формирале јединствене службе као што су писарнице, доставне службе, правосудне страже и томе слично. Тиме би организација судова била логичнија, ефикаснија и јефтинија“ – додао је Михаиловић.