ВАЖНО‼️ПРОСЛЕДИ ДАЉЕ ‼️ЉУДИ, ОВО ЈЕ ИЗДАЈА‼️Изашао у јавност званичан документ који су прихватили 27. фебруара у Бриселу Александар Вучић и Аљбин Курти, а договорено је потписивање за 18.март! Прочитајте и уверите се и сами и ШАЉИТЕ даље својим пријатељима да народ види ову срамоту ‼️

Оригинални документ на енглеском прочитајте овде:
https://www.eeas.europa.eu/eeas/belgrade-pristina-dialogue-eu-proposal-agreement-path-normalisation-between-kosovo-and-serbia_en

ПРЕВОД НА СРПСКИ:

Дијалог Београда и Приштине: Предлог ЕУ – Споразум о путу нормализације између Косова и Србије

27.02.2023. Бриселски тим за штампу ЕЕАС

Уговорне стране,

Свесни своје одговорности за очување мира,

Посвећени доприносу плодоносној регионалној сарадњи и безбедности у Европи и превазилажењу наслеђа прошлости,

Свесни да су неповредивост граница и поштовање територијалног интегритета и суверенитета и заштита националних мањина основни услов за мир,

Полазећи од историјских чињеница и не доводећи у питање различита гледишта Страна о основним питањима, укључујући питања статуса,

У жељи да створе услове за сарадњу између Страна у корист народа,

Договорили су се како следи:

Члан 1

Стране ће међусобно развијати нормалне, добросуседске односе на основу једнаких права.

Обе стране ће међусобно признати своја документа и националне симболе, укључујући пасоше, дипломе, регистарске таблице и царинске печате.

Члан 2

Обе стране ће се руководити циљевима и принципима постављеним у Повељи Уједињених нација, посебно оним о сувереној равноправности свих држава, поштовању њихове независности, аутономије и територијалног интегритета, праву на самоопредељење, заштити људских права, и недискриминација.

Члан 3

У складу са Повељом Уједињених нација, стране ће све спорове између себе решавати искључиво мирним средствима и уздржаће се од претње или употребе силе.

Члан 4

Стране полазе од претпоставке да ниједна од њих не може представљати другу у међународној сфери или деловати у њено име.

Србија се неће противити чланству Косова у било којој међународној организацији.

Члан 5

Ниједна страна неће блокирати, нити подстицати друге да блокирају напредак друге стране на њиховом путу ка ЕУ на основу сопствених заслуга. Обе стране ће поштовати вредности наведене у члановима 2. и 21. Уговора о Европској унији.

Члан 6

Иако садашњи споразум представља важан корак нормализације, обе стране ће са новим замахом наставити процес дијалога који води ЕУ, који би требало да доведе до правно обавезујућег споразума о свеобухватној нормализацији њихових односа.

Стране су сагласне да продубљују будућу сарадњу у областима привреде, науке и технологије, саобраћаја и повезаности, правосудних и полицијских односа, поште и телекомуникација, здравства, културе, вере, спорта, заштите животне средине, несталих, расељених лица и других сличних. области кроз закључивање конкретних споразума.

Детаљи ће бити договорени у додатним споразумима који ће бити омогућени Дијалогом који води ЕУ.

Члан 7

Обе стране се обавезују да ће успоставити посебне аранжмане и гаранције, у складу са релевантним инструментима Савета Европе и ослањајући се на постојећа европска искуства, како би се обезбедио одговарајући ниво самоуправљања за српску заједницу на Косову и способност за пружање услуга у одређеним областима, укључујући могућност финансијске подршке Србије и директан канал комуникације српске заједнице са Владом Косова.

Стране ће формализовати статус Српске православне цркве на Косову и пружити снажан ниво заштите српским местима верског и културног наслеђа, у складу са постојећим европским моделима.

Члан 8

Стране ће разменити сталне мисије. Они се оснивају у седишту одговарајуће Владе.

Практична питања у вези са успостављањем мисија биће обрађена посебно.

Члан 9

Обе стране узимају у обзир посвећеност ЕУ и других донатора да успоставе посебан пакет инвестиција и финансијске подршке за заједничке пројекте Страна у економском развоју, повезивању, зеленој транзицији и другим кључним областима.

Члан 10

Стране ће успоставити заједнички комитет, којим председава ЕУ, за праћење спровођења овог споразума.

Обе стране потврђују своју обавезу да примењују све претходне споразуме Дијалога, који остају важећи и обавезујући.

Члан 11

Обе стране се обавезују да ће поштовати Мапу пута за имплементацију која је приложена овом споразуму.