„С обзиром да су се бивши председник ПОКС, Жика Гојковић и бивши заменик председника Мирко Чикириз, оглушили о став Статутарне комисије ПОКС, која је надлежна да решава правне ствари у странци и која је одлучила да је седница Главног одбора нелегално сазвана и као таква нема никакво правно дејство, Председништво странке је одлучило да искључи из странке Жику Гојковића и Мирка Чикириза, на основу члана 11. Статута ПОКС и члана 23. Правилника о Дисциплинском поступку ПОКС гласи: „Изузетно без спровођења редовног поступка, дисциплинску меру искључења из странке може да изрекне Председиштво Странке члану, односно функционеру Странке, а ради спречавања наступања даљих штетних последица“ “ – изјавио је Душан Радосављевић, члан Председништва ПОКС (контакт телефон: 064/2287428).

На изборној скупштини 3. јануара биће изабрано ново руководство странке на легалној изборној скупштини сазваној према одредбама Статута странке.