Председништво ПОКС је већином гласова данас одлучило да се избори за председника странке одрже 3.јануара на изборној скупштини у Београду, на основу одредаба Статута странке.

Тренутно највише одбора подржава кандидатуру Војислава Михаиловића за председника, кога подржавају и јавне личности, попут академика Матије Бећковића, песника Благоја Баковића и команданта одбране Кошара, Љубинка Ђурковића.

Поводом позивања појединих чланова Странке на тзв. седницу Главног одбора ПОКС коју је најавио бивши председник Жика Гојковић за данас у Крагујевцу, заузела је став и Статутарна комисија сачињена од сталног састава правника, која има улогу Уставног суда у странци и не постоји виша инстанца у одлучивању од ње.

Став Статутарне комисије је да тзв. седница Главног одбора није валидна јер је председнику престала функција 15.октобра и није властан за њено сазивање. Поред тога њен сазив није у складу са Статутом и Пословником о раду Главног одбора ПОКС који прописује прецизне рокове за сазивање и одржавање седнице, што овде није случај. Предложени Дневни ред није ни оверен печатом странке, што потврђује да се предлагач није идентификовао као властан за овакву одлуку.

Из наведених разлога окупљање дела чланства ПОКС не може имати карактер легитимне седнице Главног одбора ПОКС те се ни одлуке које буду донете не могу сматрати легитимним.

Изборна скупштина заказана за 3.јануар одлучиће ко ће бити нови председник ПОКС и овлашћено лице за заступање странке, а тога дана ће се изабрати и заменик председника, потпредседници, као и нови чланови Председништва.

Председништво ПОКС